Gornhofen, Kirche

November 2011, Christine Brugger